OSP Krzywice Ochotnicza Straż Pożarna Krzywice


OSP Krzywice


Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywicach zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiecie chełmskim. Jest to jedną z 8 jednostek OSP w gminie Chełm.


Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywicach, została założona w 1956 roku, w miejscowości Krzywice z inicjatywy mieszkańców wsi Krzywice, Krzywice-Kolonia oraz Krzywiczki.


W pierwszy skład zarządu weszły następujące osoby:

Prezes – Władysław Zając
Wiceprezes – Józef Nafalski
Naczelnik – Tadeusz Szymański
Sekretarz – Józef Wojtiuk
Skarbnik – Jan Maceńko
Gospodarz – Michał Gajuk


Przyjęto wtedy w szeregi OSP ok. 20 druhów.


Nasza jednostka zrzesza łącznie 46 ochotników, w tym: zwyczajnych - 31, wspierających - 2 oraz 13 osób w MDP.


Dysponujemy jednym pojazdem ratowniczo – gaśniczymi GLM GAZ Gazela o numerze identyfikacyjnym 367[L]18.


26 lutego 2016 r. został powołany obecny Zarząd OSP, w składzie:


Skład zarządu:

Prezes Zarządu - Krzysztof Kowalczyk
Wiceprezes Naczelnik - Marcin Nafalski
Zastepca Naczelnika - Remigiusz Szymański
Sekretarz - Piotr Gajuk
Skarbnik - Grzegorz Kaczor
Gospodarz - Radosław Gajuk


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Ryszard Gajuk
Sekretarz - Zbigniew Wojtiuk
Członek - Damian Nafalski

Najcześciej czytane na naszej stronie