OSP Krzywice Ochotnicza Straż Pożarna Krzywice

Nie dodano obrazkaOSP Krzywice


Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywicach zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiecie chełmskim. Jest to jedna z 8 jednostek w gminie Chełm.


Jednostka OSP Krzywice powstała w 1956 r. z inicjatywy lokalnych mieszkańców miejscowości Krzywice.
W pierwszy skład zarządu weszły następujące osoby:


Prezes – Władysław Zając
V-ce Prezes – Józef Nafalski
Naczelnik – Tadeusz Szymański
Sekretarz – Józef Wojtiuk
Skarbnik – Jan Maceńko
Gospodarz – Michał Gajuk


Przyjęto wtedy w szeregi OSP ok. 20 druhów.


W OSP obecnie działa 29 ochotników, w tym: zwyczajnych - 28 i wspierających - 1 oraz 14 osób w MDP.


Druhowie dysponują jednym pojazdami ratowniczo – gaśniczymi 367[L]18 GLM GAZ Gazela.


26 lutego 2016 r. powołany został obecny Zarząd OSP, w składzie:


Skład zarządu:
Prezes Zarządu - Krzysztof Kowalczyk
Naczelnik OSP - Marcin Nafalski
Z-ca Naczelnika - Remigiusz Szymański
Sekretarz - Piotr Gajuk
Skarbnik - Grzegorz Kaczor
Gospodarz - Radosław Gajuk


Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Ryszard Gajuk
Sekretarz - Zbigniew Wojtiuk
Członek - Damian Nafalski

Najcześciej czytane na naszej stronie